Tesselschade

Tesselschade

Tesselschade-Arbeid Adelt

Tesselschadeof kortweg TAA werd in 1871 opgericht als eerste Nederlandse vrouwenvereniging en is nog steeds springlevend. TAA is een landelijke vereniging van vrouwen voor vrouwen en draait volledig op de inzet van vrijwilligers.

TAA biedt ondersteuning aan vrouwen om economisch zelfstandig zijn. Dit doet TAA door:

  • Vrouwen een bijdrage te geven in opleidings- en studiekosten en hen in staat te stellen een vak- of beroepsopleiding te volgen
  • Vrouwen mogelijkheden te bieden tot het vervaardigen van handgemaakte artikelen die door TAA zonder winstoogmerk en voor haar risico verkocht worden
  • Giften te verstrekken aan (oud-)handwerksters indien zij die extra ondersteuning behoeven.
    TAA stelt zich voorts ten doel te bevorderen dat handwerktechnieken worden bewaard.

Tesselschade heeft 8 winkels, en een daarvan is in Naarden: Tesselschade Het Gooi.

Speciale artikelen in deze winkel: badjasjes, badcape, bikini, geboortekussens, hondenhanddoeken, placemats.

Tesselschade Tesselschade

Openingstijden van de winkel in Het Gooi:
woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 – 16.00 uur
zaterdag van 12.00 – 16.00 uur
 
TAA afdeling Het Gooi
Kloosterstraat 43
1411 RS Naarden-Vesting


Reacties

Reacties

Add a Comment

You must be logged in to post a comment.