Stadhuis Naarden vesting

Stadhuis

Het Stadhuis van Naarden dateert uit 1601 en is een duidelijk voorbeeld van de Hollandse renaissancestijl. Kenmerkend aan dit gebouw is de dubbele trapgevel. Momenteel vinden er in het Stadhuis gemeentevergaderingen, huwelijken en culturele activiteiten plaats. In de hal van het Stadhuis vindt u een maquette, die in één oogopslag een duidelijk overzicht van Naarden-Vesting geeft.


Het timpaan boven de ingang bevat, naast de beelden, het stadswapen van Naarden en de geloofsspreuk: “God regiert al anno 1601”.
Daarboven 3 wapens, van links naar rechts: Graafschap Holland, stadhouder Prins Maurits en West-Friesland.
Aan de achterzijde een zeskantig open torentje, met luidklok en windwijzer met stadswapen.
Zowel aan de gevel als binnen diverse mensengezichten in steen.
De begane grond, de hal en de Schepenkamer wordt momenteel gebruikt als trouwzaal.

Eikenhouten trouwzaal
De Schepenenkamer is al ruim 400 jaar in gebruik, zij het oorspronkelijk als rechtszaal. De kamer is rondom betimmerd met eikenhout, zogenaamd wagenschot. De draagbalken zijn gezaagd uit eikenbomen, die afkomstig zijn uit het allang verdwenen oerbos van het Gooi, het Gooierbos.

Het plafond verder verkennend vallen twee kolommen op van ongeveer 50 cm die ter hoogte van de trouwtafel uit het plafond steken en voorzien zijn van een katrol. Deze hadden een functie in de tijd toen schout en schepenen nog recht spraken in deze zaal. Na de uitspraak trok de schout aan het schellekoord, dat via de katrollen naar het wachtlokaal liep. Daar ging de bel over om de soldaten te ontbieden die de gevangene weg moesten voeren naar het schavot.

Balie en meubilair
De eikenhouten balie, die vroeger de scheiding aanbracht tussen de heren van het gerecht (Schout en Schepenen van Naarden) en aangeklaagden, zorgt in combinatie met de eikenhouten banken en eeuwenoude schilderijen en gebeeldhouwde ‘luisteraars’ voor een authentieke sfeer.



 






Reacties

Reacties

Comments are closed.