Het Spaanse Huis Naarden

Het Spaanse Huis

Dit middeleeuwse gebouw is een belangrijk historisch monument met een rijke geschiedenis. Het staat bekend als het Spaanse Huis, een verwijzing naar een gebeurtenis uit 1572 toen hier een groot deel van de bevolking van Naarden door Spaanse troepen werd vermoord. Het gebouw was waarschijnlijk de kerk van het ernaast gelegen gasthuis dat nu verdwenen is. In de loop van de 16e eeuw werd het stadhuis.

Het was in dit stadhuis dat in december 1572, tijdens het begin van de Tachtigjarige Oorlog, dat de moord op de bevolking van Naarden plaatsvond. Door de Spaanse legeraanvoerder bijeengeroepen op het stadhuis, werden de ongewapende burgers van Naarden zonder enig pardon vermoord door de soldaten die kort tevoren in het stadje waren binnengelaten. Op deze slachtpartij volgde een plundering, waarna de stad Naarden systematisch in brand werd gestoken. Ook dit gebouw brandde daarbij af. De herinnering aan de ramp wordt levend gehouden door een drietal gevelstenen die bij het herstel van het gebouw in 1615 werden aangebracht en die nog steeds in de voorgevel aanwezig zijn.


Na het herstel heeft het gebouw bijna tweehonderd jaar gediend als waag. Hier werden tegen betaling goederen gewogen. Bij de handel in veel goederen, zoals boter, kaas, hennep en wol, was men verplicht ze op de waag te laten wegen als het gewicht de 25 pond te boven ging.

spaanse huis gevelIn 1809, in de Franse tijd, werd het gebouw door de stad afgestaan aan de militaire autoriteiten voor het onderbrengen van soldaten. Vier jaar later werd het ingericht als bakkerij voor het garnizoen. In een aanbouw tegen de achterzaal werden twee grote bakovens geplaatst. Met de ovens konden 1000 broden per dag worden gebakken, goed voor 2000 rantsoenen van 0,75 pond, de dagelijkse hoeveelheid voor één soldaat. De ovens zijn nog vrijwel intact aanwezig. Behalve brood werd er in de bakkerij in de Franse tijd ook jenever en wijn voor het garnizoen afgegeven.

In 1924 werd hier het Comeniusmuseum gevestigd. In 1965 is het geheel gerestaureerd en heringericht. De restauratie was betaald door de staat maar de inrichting van het museum werd, net als in 1924, betaald door Tsjechoslowakije dat ook een groot deel van de nieuwe inventaris leverde. November 1967 vond de heropening plaats. In 1992 verhuisde het museum naar een nieuw onderkomen in de voormalige Weeshuiskazerne aan de Kloosterstraat, naast de kapel waarin Comenius begraven ligt.

Tegenwoordig is in het Spaanse Huis het Weegschaalmuseum gevestigd.

Het Spaanse Huis
Turfpoortstraat 27
1411 ED Naarden-VestingReacties

Reacties

Comments are closed.