Utrechtse Poort

Posted on by Max in Bezichtigingen | Leave a comment

Aan de oostzijde van de vesting Naarden staat de Utrechtse Poort. Vanaf de bouw in 1680 waren de Utrechtse Poort en de Amsterdamse poort (inmiddels verdwenen), de enige toegang tot de vesting Naarden. De oorspronkelijke poort is in 1877 vervangen door het huidige gebouw.
Het gebouw bevat verschillende lokalen die vooral dienden als militaire wachtruimte. In de rechtervleugel was ook het cachot ondergebracht, bestaande uit twee cellen voor eenzame opsluiting en een provoost. Read more
Comenius museum

Posted on by Max in Bezichtigingen | Leave a comment

Het Comenius Museum is gewijd aan het leven en werk van de beroemde Tsjechische geleerde Jan Amos Comenius (1592-1670), die de laatste veertien jaar van zijn leven in Nederland doorbracht. Het is gevestigd in een deel van de voormalige Weeshuiskazerne. Het museum biedt tevens toegang tot het Comenius mausoleum, in de voormalige Waalse kerk. Deze kerk was oorspronkelijk de kapel van het Maria Convent (klooster).

Het museum is klein maar  interessant en knus, vooral het personeel dat bestaat uit vrijwilligers kan erg behulpzaam zijn.  Naast de vaste expositie over het leven van Comenius zijn er tijdelijke tentoonstellingen. Read more
De Grote kerk

Posted on by Max in Bezichtigingen | Leave a comment

Dankzij  ingrijpende restauraties valt de Grote Kerk van Naarden in volle pracht en glorie door bezoekers en kerkgangers te bewonderen. De Grote Kerk is gewijd aan de heilige Sint Vitus, en heet dan ook de Sint- Vituskerk. Aangezien er ook een RK Sint -Vituskerk in Naarden staat wordt er gesproken over De Grote Kerk. Read more


Vesting Museum

Posted on by Max in Bezichtigingen | Leave a comment

De vestingstad Naarden is nu een rustige stad in de drukke Randstad, met prachtige huizen, stoere kazernes en begroeide wallen. Maar eens was Naarden een moderne militaire verdedigingspost om de toegang tot het rijke gewest Holland en de koopmansstad Amsterdam tegen de vijand te verdedigen.

Dat verleden is in Naarden en in het Vestingmuseum nog steeds te zien. Ontdek het verhaal in de ondergrondse kazematten, wandel tussen kogelvangers en groene wallen, drink koffie in een kanonremise, geniet van het uitzicht. Read more
Galerie Pouloeuff

Posted on by Max in winkels DB | Leave a comment

In Naarden Vesting zijn een groot aantal galeries aanwezig en toch is Galerie Pouloeuff uniek. De galerie is namelijk een onderdeel van de Keep an Eye Foundation, een stichting die zich inzet om jonge, in Nederland studerende kunstenaars en artistiekelingen te ondersteunen.


De Hollandse Waterlinie

Posted on by Max in Evenementen | Leave a comment

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een netwerk van Nederlandse verdedigingswerken stammend uit de afgelopen eeuwen. Het netwerk bestaande uit forten, bunkers, kazematten  en waterwegen ter verdediging van midden Nederland en haar burgers. De Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft een lengte van bijna 85 kilometer en kwam voort uit de reeds bestaande Hollandse Waterlinie. Met de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie werd gestart in 1815 en de bouw verliep tot en met het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1940. De strategische verdedigingslinie speelde een belangrijke rol in de laatste wereldoorlog.

Nederlanders En Het water

water

De Vesting vervult een sleutelrol in de Nederlandse waterlinie

Hebben Nederlanders in tijden van vrijheid vaak gevochten tegen het water. In tijden van oorlog maakten zij het water juist hun bondgenoot. Een ingenieus systeem van waterwegen, rivieren, grachten en sloten en vooral stukken land die onder water te zetten waren leverden gigantische watermassa’s op die de vijand op veilige afstand konden houden. Dit is de gedachte achter de Nieuwe Nederlandse Waterlinie.

Een drassig landschap dat door ondiepte niet te bevaren viel en door de geringe diepgang net genoeg was om vijandelijke soldaten, panster- en tankvoertuigen in te laten wegzinken.

85 kilometer verdedigingswerk weggewerkt in het oer Hollandse vlakke landschap van rivieren, grachten en sloten. De Nieuwe Hollandse Waterlinie schakelt 5 vestingsteden en bijna 60 forten aaneen.

De Hollandse Waterlinie is onderdeel van het landschap en dat is het vernuft ervan. Enkel in oorlogstijd wordt het verdedigingssysteem in zijn werk gesteld. Tijdens tijden van vrede is het net het landschap waarvan genoten kan worden. De forten, bunkers en kazematten leveren prachtige toeristische attracties op. Ten tijden van vrede dus een natuurgebied dat strekt van Muiden tot aan Werkendam. Een landschap dat de bezoeker keer op keer weer laat verrassen. Rijkswaterstaat en Staats Bosbeheer hebben op vele plaatsen de natuur zijn vrije loop gelaten waardoor het landschap ruig, robuust, ruw en soms een tikkeltje mysterieus aandoet.

Nederlands Belangrijkste Verdedigingswerk

Op dit moment is Nederlands grootste en belangrijkste verdedigingswerk tevens het grootste natuurmonument dat Nederland rijk is. En de vestingsteden bieden ook een perfecte plek om te verpozen. Neem nu de vestingstad Naarden, de stad was ook onderdeel van de Oude Hollandse waterlinie en daarmee één van de oudste onderdelen van het bolwerk.

Naarden heeft nog vele elementen en bouwwerken die op de monumentenlijst staan. En is een geweldig dagje uit voor het gehele gezien. De stad is toeristisch attractief en van hoge cultuurhistorisch waarde.

In Vesting Naarden is duidelijk het historische element voelbaar, en men kan zo wegdromen naar enkele eeuwen geleden.
De Geschiedenis Van Naarden Vesting

Posted on by Max in Evenementen | Leave a comment

De gemeente Naarden heeft een rijke geschiedenis. Naarden werd vroeg in haar historie een handelsstad in wat we vandaag de dag het Gooi noemen.

Het is één van Nederlandse mooiste geconstrueerde bolwerken. Als men Naarden vanuit de lucht bekijkt is de stadsstructuur duidelijk te herkennen. De Vesting Naarden bestaat uit 6 bastions die aaneengeschakeld werden door courtines en ravelijnen. De Bastions hebben allen echt oernederlandse namen. Bastion oud molen en nieuw molen, turfpoort, bastion katten, bastion oranje en promers hebben de tand des tijds doorstaan.

Een belangrijke strategische plaats

Een vesting als Vesting Naarden moet in het verleden wel een belangrijke strategische plaats hebben ingenomen. Naarden was al vroeg een handelsplaats waar de middenstand floreerde. Gelegen aan de toentertijd nog met de open zee verbonden Zuiderzee, vormde Naarden het handelsdepot voor het grote Germaanse achterland. Naarden is één van de mooist bewaard gebleven vestingsteden van Europa.

De stad is nog steeds in eigendom van de Staat der Nederlanden, dit geeft de belangrijkheid van het voormalig bolwerk aan.

Naruthi, de voorloper van naarden

Ruim elfhonderd jaar geleden heette de stad niet Naarden maar Naruthi, dit is nog in de tijd dat Keizer Otto I, ook wel Otto de Grote genaamd, regeerde in Europa. De stad verworf haar marktrechten rond 1100 na Christus en werd een echt handelscentrum. Een centrum dat verdedigd diende te worden. Verdedigd tegen kwaadwillenden maar ook tegen het oprukkende water van de Zuiderzee. Tijdens schermutselingen werd het originele Naarden verwoest. En besloot men de stad te herbouwen op een uitloper van de Utrechtse heuvelrug, alwaar het huidige Naarden gevestigd is. De planning van de stad is nog steeds duidelijk zichtbaar en de onmiskenbare stervorm is over de gehele wereld bekend.

De stad kreeg haar officiële stadsrechten toegewezen tijdens de regeerperiode van Floris V. Tijdens de Tachtig Jarige oorlog heeft Vesting Naarden het zwaar te voorduren gehad, en werd jaren achtereen belegerd door het Spaanse leger. De Spanjaarden onderleiding van Don Frederik trokken in 1572 de stad binnen en vermoorden maar liefst 700 inwoners van Vesting Naarden. Dit voorval ging de geschiedenisboeken in als het Bloedbad van Naarden.

catastrofes

De vesting Naarden heeft door de eeuwen heen de nodige catastrofes moeten overwinnen. Na de eerste wereldoorlog in het jaar 1926 droeg Naarden haar vestingfunctie af, en kwam de oude vestingstad in verval. Echter in 1964 werd er opnieuw gestart met een uitvoerig restauratieplan.

Historische plaatsen binnen Vesting Naarden zijn uiteraard de stadswallen en poorten, de bastions, het stadhuis, Het Spaanse Huis en het arsenaal. Vele gebouwen binnen de stadswallen van Vesting Naarden vallen on de Nederlandse monumentenzorg.

Tegenwoordig

Tegenwoordig is Naarden een stad waar Nederland trots op mag zijn. Een stad van amper 18 duizend inwoners, maar de rijke historie is nog steeds voelbaar en tastbaar binnen de stadswallen. De gemeente Naarden is tegenwoordig nog steeds een vestingstad, verenigd in de Vereniging Nederlandse Vestingsteden.

Naarden is de perfecte plek voor een heerlijk dagje weg met het hele gezin.
Vesting Puzzel

Posted on by Max in Evenementen | Leave a comment

NaardenVesting.info Heeft verschillende Spelletjes en puzzels, verslavend voor jong en oud.

Vesting Puzzel

Schuif alle vakjes op de juiste plaats zodat de afbeelding weer goed te zien is, probeer de puzzel zo snel mogelijk af te maken en plaats je score in de reacties!


Mouthaan antieke uurwerken

Posted on by Max in winkels DB | Leave a comment

Mouthaan antieke uurwerken

Mouthaan zit in een een monumentaal pand aan de Marktstraat in Naarden-Vesting. De winkel die tevens dienstdoet als werkplaats straalt voor de volle honderd procent antiek uit, bij Mouthaan werken nog echte vakmensen en dat merk je dat al je voordat je binnen komt.

Openingstijden Mouthaan antieke uurwerken

Adres: Marktstraat 32 Naarden-Vesting
Telefoon 035-694 08 43
Web: www.mouthaanklokken.nl
maandag 08:30 – 17:00
dinsdag 08:30 – 17:00
woensdag 08:30 – 17:00
donderdag 08:30 – 17:00
vrijdag 08:30 – 17:00
zaterdag 10:00 – 17:00
zondag gesloten

 


4 Lunch

Posted on by Max in Eten en drinken DB | Leave a comment

4 Lunch

4 Lunch is een nieuw bedrijf net buiten devesting dat compleet verzorgde lunches kan aanbieden.

Naast lunches voor bijvoorbeeld vergaderingen maakt het bedrijf ook lunches om mee te nemen. Gezond en makkelijk verpakt.« Previous   1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17