De Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een netwerk van Nederlandse verdedigingswerken stammend uit de afgelopen eeuwen. Het netwerk bestaande uit forten, bunkers, kazematten  en waterwegen ter verdediging van midden Nederland en haar burgers. De Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft een lengte van bijna 85 kilometer en kwam voort uit de reeds bestaande Hollandse Waterlinie. Met de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie werd gestart in 1815 en de bouw verliep tot en met het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1940. De strategische verdedigingslinie speelde een belangrijke rol in de laatste wereldoorlog.

Nederlanders En Het water

water

De Vesting vervult een sleutelrol in de Nederlandse waterlinie

Hebben Nederlanders in tijden van vrijheid vaak gevochten tegen het water. In tijden van oorlog maakten zij het water juist hun bondgenoot. Een ingenieus systeem van waterwegen, rivieren, grachten en sloten en vooral stukken land die onder water te zetten waren leverden gigantische watermassa’s op die de vijand op veilige afstand konden houden. Dit is de gedachte achter de Nieuwe Nederlandse Waterlinie.

Een drassig landschap dat door ondiepte niet te bevaren viel en door de geringe diepgang net genoeg was om vijandelijke soldaten, panster- en tankvoertuigen in te laten wegzinken.

85 kilometer verdedigingswerk weggewerkt in het oer Hollandse vlakke landschap van rivieren, grachten en sloten. De Nieuwe Hollandse Waterlinie schakelt 5 vestingsteden en bijna 60 forten aaneen.

De Hollandse Waterlinie is onderdeel van het landschap en dat is het vernuft ervan. Enkel in oorlogstijd wordt het verdedigingssysteem in zijn werk gesteld. Tijdens tijden van vrede is het net het landschap waarvan genoten kan worden. De forten, bunkers en kazematten leveren prachtige toeristische attracties op. Ten tijden van vrede dus een natuurgebied dat strekt van Muiden tot aan Werkendam. Een landschap dat de bezoeker keer op keer weer laat verrassen. Rijkswaterstaat en Staats Bosbeheer hebben op vele plaatsen de natuur zijn vrije loop gelaten waardoor het landschap ruig, robuust, ruw en soms een tikkeltje mysterieus aandoet.

Nederlands Belangrijkste Verdedigingswerk

Op dit moment is Nederlands grootste en belangrijkste verdedigingswerk tevens het grootste natuurmonument dat Nederland rijk is. En de vestingsteden bieden ook een perfecte plek om te verpozen. Neem nu de vestingstad Naarden, de stad was ook onderdeel van de Oude Hollandse waterlinie en daarmee één van de oudste onderdelen van het bolwerk.

Naarden heeft nog vele elementen en bouwwerken die op de monumentenlijst staan. En is een geweldig dagje uit voor het gehele gezien. De stad is toeristisch attractief en van hoge cultuurhistorisch waarde.

In Vesting Naarden is duidelijk het historische element voelbaar, en men kan zo wegdromen naar enkele eeuwen geleden.


Reacties

Reacties

Posted on by Max in Evenementen

Add a Comment

You must be logged in to post a comment.