De Vesting werken

De geschiedenis van de stad Naarden gaat terug tot de regeerperiode van Keizer Otto I ( 936 – 968) ; het heette toen Naruthi<>. Vermoedelijk kreeg de stad Naarden omstreeks 1300 stadsrechten van graaf Floris V.

Naarden lag toen niet op de plek waar het nu ligt. Doordat het oprukkende water van de steeds wilder wordende Zuiderzee het plaatsje steeds meer bedreigde, had men besloten de stad, nadat deze was verwoest tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten op een veiligere plek te herbouwen. Het huidige Naarden is gesticht in1350. Het kreeg een functie ter bescherming van Holland (Amsterdam).


Naarden moest beter verdedigd worden. Er werden vestingwerken aangelegd volgens het Oudnederlands stelsel. Adriaen Anthonisz (ook verantwoordelijk voor de vestingwerken van Muiden) was hierbij de belangrijkste ontwerper.

Uitbreiding

De vestingwerken werden verder uitgebreid door de Fransen die de verwaarloosde vesting in 1672 hadden veroverd. Deze uitbreidingen bestonden uit het aanbrengen van ravelijnen voor de courtines (weermuur tussen twee bastions) en het aanbrengen van een pallisadewal met gracht voor de hoofdwal. Deze verbeteringen konden echter niet voorkomen dat de stad Naarden in 1673 werd veroverd door Willem III van Oranje.

herovering

Na de herovering door de troepen van de stadhouder werd besloten om de vesting te moderniseren. Op initiatief van Willem III maakte Adriaan Dortsman, met hulp van Nicolaas Witsen een definitief ontwerp voor de verdedigingswerken van Naarden. Het werk werd afgemaakt door Willem Paen. In 1685 was de huidige verdedigingslinie met een dubbele gordel van wallen en grachten af.

Bastions en ravelijnen

De Vesting Naarden is omgeven door een versterkte wal met 6 vijfhoekige uitbouwen, de Bastions. De Bastions hebben de namen; Katten, Oranje, Promers, Turfpoort, Nieuw Molen en Oud Molen. De bases van de bastions zijn verbonden met een vestingwal: de courtines.

De Hoofdgracht omringt de Vesting Naarden, in de hoofdgracht ligt midden tussen de bastions een ravelijn, 6 in totaal. De ravelijnen liggen als eilandjes in de vestinggracht.Reacties

Reacties

Posted on by Max in Bezichtigingen

Add a Comment

You must be logged in to post a comment.