De Geschiedenis Van Naarden Vesting

De gemeente Naarden heeft een rijke geschiedenis. Naarden werd vroeg in haar historie een handelsstad in wat we vandaag de dag het Gooi noemen.

Het is één van Nederlandse mooiste geconstrueerde bolwerken. Als men Naarden vanuit de lucht bekijkt is de stadsstructuur duidelijk te herkennen. De Vesting Naarden bestaat uit 6 bastions die aaneengeschakeld werden door courtines en ravelijnen. De Bastions hebben allen echt oernederlandse namen. Bastion oud molen en nieuw molen, turfpoort, bastion katten, bastion oranje en promers hebben de tand des tijds doorstaan.

Een belangrijke strategische plaats

Een vesting als Vesting Naarden moet in het verleden wel een belangrijke strategische plaats hebben ingenomen. Naarden was al vroeg een handelsplaats waar de middenstand floreerde. Gelegen aan de toentertijd nog met de open zee verbonden Zuiderzee, vormde Naarden het handelsdepot voor het grote Germaanse achterland. Naarden is één van de mooist bewaard gebleven vestingsteden van Europa.

De stad is nog steeds in eigendom van de Staat der Nederlanden, dit geeft de belangrijkheid van het voormalig bolwerk aan.

Naruthi, de voorloper van naarden

Ruim elfhonderd jaar geleden heette de stad niet Naarden maar Naruthi, dit is nog in de tijd dat Keizer Otto I, ook wel Otto de Grote genaamd, regeerde in Europa. De stad verworf haar marktrechten rond 1100 na Christus en werd een echt handelscentrum. Een centrum dat verdedigd diende te worden. Verdedigd tegen kwaadwillenden maar ook tegen het oprukkende water van de Zuiderzee. Tijdens schermutselingen werd het originele Naarden verwoest. En besloot men de stad te herbouwen op een uitloper van de Utrechtse heuvelrug, alwaar het huidige Naarden gevestigd is. De planning van de stad is nog steeds duidelijk zichtbaar en de onmiskenbare stervorm is over de gehele wereld bekend.

De stad kreeg haar officiële stadsrechten toegewezen tijdens de regeerperiode van Floris V. Tijdens de Tachtig Jarige oorlog heeft Vesting Naarden het zwaar te voorduren gehad, en werd jaren achtereen belegerd door het Spaanse leger. De Spanjaarden onderleiding van Don Frederik trokken in 1572 de stad binnen en vermoorden maar liefst 700 inwoners van Vesting Naarden. Dit voorval ging de geschiedenisboeken in als het Bloedbad van Naarden.

catastrofes

De vesting Naarden heeft door de eeuwen heen de nodige catastrofes moeten overwinnen. Na de eerste wereldoorlog in het jaar 1926 droeg Naarden haar vestingfunctie af, en kwam de oude vestingstad in verval. Echter in 1964 werd er opnieuw gestart met een uitvoerig restauratieplan.

Historische plaatsen binnen Vesting Naarden zijn uiteraard de stadswallen en poorten, de bastions, het stadhuis, Het Spaanse Huis en het arsenaal. Vele gebouwen binnen de stadswallen van Vesting Naarden vallen on de Nederlandse monumentenzorg.

Tegenwoordig

Tegenwoordig is Naarden een stad waar Nederland trots op mag zijn. Een stad van amper 18 duizend inwoners, maar de rijke historie is nog steeds voelbaar en tastbaar binnen de stadswallen. De gemeente Naarden is tegenwoordig nog steeds een vestingstad, verenigd in de Vereniging Nederlandse Vestingsteden.

Naarden is de perfecte plek voor een heerlijk dagje weg met het hele gezin.


Reacties

Reacties

Posted on by Max in Evenementen

Add a Comment

You must be logged in to post a comment.